Zgłoszenie Online

Zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zgłoszeniowego on-line. Pozwala on zaoszczędzić czas oraz nie wymaga drukowania. Wystarczy wpisać niezbędne informacje oraz użyć przyciśku wyślij. Nasi konsultanci w ciągu 24 godzin wyślą do Państwa zwrotnie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

1. Wybierz szkolenie
2. Podaj dane
do faktury
3. Dodaj Odbiorcę
(opcjonalnie)
4. Podaj dane
uczestników
5. Zaakceptuj regulamin
6. Wyślij zgłoszenie
Dane szkolenia :
* Data szkolenia :
* Godzina :
* Temat szkolenia :
Dane do faktury :
Nabywca
* Nazwa instytucji :
* Miejscowość :
* Kod pocztowy :
* Ulica :
* Nr. :
* NIP :
*
Odbiorca :

Dodaj Odbiorce Jeżeli wymagane jest wskazanie osobno na fakturze danych Odbiorcy prosimy o wypełnienie poniższych pól formularza

* Nazwa instytucji :
* Miejscowość :
* Kod pocztowy :
* Ulica :
* Nr. :
NIP :
Dane uczestników :
L.p. Imię i nazwisko Telefon E-mail Kod rabatowy
* 1.
2.
3.
4.
5.
Uwaga :
Poprawne wysłanie formularza zakończone jest wyświetleniem się komunikatu "Formularz zgłoszeniowy został wysłany"

Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z 7 dniowym terminem płatności.

*Osoby których udział w szkoleniu jest finansowany w conajmniej 70 % ze środków publicznych zwolnione są z podatku VAT.Podstawa zwolnienia: Art. 43 ust 1 pkt.29) lit. c) – ustawy o VAT – szkolenie podnoszące kwalifikacje pracowników.