Najczęściej zadawne pytania

W trakcie naszych rozmów z Państwem często pojawiają się pytania dotyczące aspektów organizacyjnych związanych ze szkoleniami. Postanowiliśmy zgromadzić je w jednym miejscu wraz z odpowiedziami. Mamy nadzieję, że okażą się one dla Państwa pomocne.

Zgłoszenie na szkolenie

W jaki sposób można zgłosić się na szkolenie ?

Na szkolnie można się zgłosić na 3 różne sposoby:
  • wypełniając naszą kartę zgłoszeniową (jest to zawsze druga strona przesłanej oferty w formacie .pdf) i przesyłając ją faxem na nr 71 722 79 64
  • korzystając z „formularza zgłoszeniowego on-line” dostępnego na naszej stronie internetowej, wypełniając go i wysyłając do nas elektronicznie
  • wysyłając wiadomość mailową lub scan zgłoszenia na adresy biuro@cspmentis.pl lub szkolenia@cspmentis.pl, podając dane osobowe uczestnika szkolenia oraz dane jednostki do wystawienia faktury.

Skąd mogę mieć pewność, że zgłoszenie wysłane za pomocą „formularza on-line” na pewno dotarło ?

Prawidłowe wysłanie formularza zakończone jest wyświetleniem się komunikatu "Formularz zgłoszeniowy został wysłany". Co więcej, KAŻDE zgłoszenie jest przez nas potwierdzane drogą elektroniczną - wiadomością na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu. Jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości potwierdzającej wpisanie na listę uczestników, w ciągu 24 godzin od wysłania formularza on-line, prosimy o niezwłoczny kontakt z koordynatorem szkolenia lub sekretariatem biura (71 759 11 00).

Nie otrzymałam maila z potwierdzeniem przyjęcia mojej karty zgłoszeniowej. Z kim należy się skontaktować by to wyjaśnić ?

Jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości mailowej z potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia w ciągu 2 dni roboczych od dokonania zgłoszenia, prosimy o pilne skontaktowanie się z koordynatorem szkolenia (dane znajdują się w ofercie szkolenia) lub o kontakt z biurem pod nr telefonu 71 759 11 00.

Czy liczba osób zgłoszonych na szkolenie, z jednej jednostki, może ulec zmianie ?

Do dwóch dni roboczych przed szkoleniem i ostatecznym potwierdzeniem danych uczestnika z koordynatorem szkolenia, liczba osób zgłoszonych z jednej jednostki może dowolnie ulec zmianie.
Po ostatecznym potwierdzeniu danych uczestników, w przypadku chęci zmiany ilości osób, należy się bezzwłocznie skontaktować z koordynatorem szkolenia lub biurem we Wrocławiu, celem potwierdzenia wolnych miejsc lub możliwości rezygnacji.

Czy możliwa jest zmiana uczestnika po potwierdzeniu jego danych i udziału w szkoleniu ?

Do dwóch dni przed planowanym szkoleniem możliwa jest swobodna zmiana danych uczestnika. Po potwierdzeniu danych z koordynatorem szkolenia, zmiana uczestnika również jest możliwa, jednak uczestnik nie otrzyma na szkoleniu certyfikatu. Zostanie on wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu, na adres jednostki.
Godziny trwania i miejsce szkolenia

W jakich godzinach odbywają się zazwyczaj szkolenia otwarte ?

Wszystkie szkolenia otwarte odbywają się w godzinach od 10.00 do 15.00, które zapewniają naszym uczestnikom bezpieczny i spokojny dojazd na szkolenie. W wyjątkowych przypadkach szkolenia odbywają się w godzinach 9.00-14.00, o czym wcześniej informują Państwa nasi koordynatorzy szkoleń, podczas potwierdzania Państwa uczestnictwa w szkoleniu.

Gdzie odbywają się szkolenia otwarte ?

Szkolenia otwarte odbywają się w centrach miast, w niewielkiej odległości od punktów komunikacyjnych PKP i PKS - zazwyczaj w jednostkach samorządowych, zaprzyjaźnionych centrach konferencyjnych lub hotelach. Miejsce szkolenia ustalane jest na około 3 tygodnie przez zaplanowanym szkoleniem.

Czy miejsce szkolenia może ulec zmianie ?

Zmiana miejsca szkolenia zdarza się niezwykle rzadko. Dokładamy wszelkich starań by „nowe” miejsce szkolenia znajdowało się w centrum miejscowości oraz blisko punktów komunikacyjnych. Informacja o ewentualnej zmianie miejsca szkolenia jest przekazywana Państwu telefonicznie lub mailowo z odpowiednim, kilkudniowym wyprzedzeniem.

Czy organizator szkolenia gwarantuje miejsce postojowe i zwrot opłaty parkingowej ?

Organizator szkolenia nie zapewnia miejsc postojowych na parkingu ani zwrotu opłaty parkingowej. Organizowane przez CSP MENTIS szkolenia odbywają się w centrach miast, z dostępem do parkingów publicznych.
Jeśli miejsce, w którym odbywa się szkolenie, posiada swój własny bezpłatny parking, informujemy o tym Państwa podczas rozmowy potwierdzającej udział w szkoleniu.
Przebieg szkolenia

Czy podczas szkolenia przewidziana jest przerwa obiadowa lub kawowa ?

Tak, podczas szkolenia przewidziane są 2 lub 3 kilkunastominutowe przerwy na kawę i herbatę. Dodatkowo około 12.30 przewidziany jest jednodaniowy lunch.
Zarówno lunch jak i przerwy kawowe są wliczone w cenę szkolenia.

Co należy zabrać ze sobą na szkolenie ?

Udział w szkoleniu nie wymaga od Państwa żadnych przygotowań, ani materiałów dodatkowych. Jeśli mają Państwo potrzebę konsultacji skomplikowanego zagadnienia, mogą Państwo zabrać ze sobą na szkolenie laptop lub tablet, bądź przygotować dodatkowe pytania uszczegóławiające, które można zadać po zakończeniu szkolenia.

Co zawiera opłata za szkolenie ?

W ramach szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi :
  • w pełni zrealizowany program szkolenia wg harmonogramu określonego w ofercie,
  • opiekę Wykładowcy oraz możliwość 2-tygodniowych konsultacji poszkoleniowych,
  • autorskie materiały szkoleniowe wraz z dodatkowym materiałem na płycie CD,
  • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Czy podczas szkolenia mogę korzystać z komputera ?

Podczas szkolenia można swobodnie korzystać z komputera, jednak organizator zastrzega, iż nie wyraża zgody na nagrywanie głosowe lub nagrywanie video przedstawianej prezentacji multimedialnej, treści przekazywanych przez Wykładowcę oraz wizerunku samego Wykładowcy czy innych uczestników szkolenia.
Kontakt z wykładowcą / konsultacje

Czy podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania indywidualnych pytań wykładowcy ?

W trakcie każdego szkolenia otwartego wykładowca przewiduje czas na indywidualne pytania uczestników. Jeśli podczas szkolenia uczestnik nie uzyska odpowiedzi na nurtujące pytanie, może je swobodnie zadać po zakończeniu wykładu.

Czy istnieje możliwość skontaktowania się z Wykładowcą po zakończeniu szkolenia? W jaki sposób można to zrobić ?

Do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia mają Państwo możliwość konsultacji z Wykładowcą za naszym pośrednictwem. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości mailowej z opisanym pytaniem/problemem na adres szkolenia@cspmentis.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie terminu i tematu szkolenia, w którym Państwo brali udział. Otrzymaną od Wykładowcy odpowiedź na pytanie przekażemy zwrotnie drogą mailową.
Materiały szkoleniowe

Płyta CD, którą otrzymałam na szkoleniu, nie działa poprawnie. Czy mogę otrzymać duplikat płyty ?

Oczywiście. Każde braki w wydrukowanych materiałach szkoleniowych lub wadliwe płyty CD należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo do naszego biura we Wrocławiu. Uzupełnienia wyślemy pocztą tradycyjną.

Na szkoleniu nie otrzymałam materiałów szkoleniowych – czy jest możliwość otrzymania materiałów pocztą tradycyjną lub elektroniczną ?

Na każde szkolenie przygotowana jest odpowiednia liczba materiałów szkoleniowych więc tylko dla niezgłoszonych wcześniej uczestników może ich zabraknąć. Jeśli brakuje segregatorów z materiałem szkoleniowym, prosimy o pomoc Wykładowcę, który dysponuje dodatkowymi materiałami. Jeśli i tych zabraknie, prosimy o bezpośredni kontakt z biurem. Dokumenty wraz z materiałami dodatkowymi zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub, na życzenie klienta, pocztą elektroniczną.

Czy otrzymane materiały szkoleniowe mogę udostępniać innym osobom ?

Otrzymane materiały szkoleniowe stanowią własność jednostki, która dokonała zapłaty za szkolenie, w którym Państwo uczestniczyli. Zatem, mogą Państwo udostępniać otrzymane materiały szkoleniowe WYŁĄCZNIE współpracownikom z Państwa Jednostki. Udostępnianie materiałów szkoleniowych osobom trzecim, bez wiedzy i zgody CSP MENTIS jest zabronione, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zniżki i rabaty

W jaki sposób przyznawane są zniżki o których mowa w przesłanej ofercie ?

Podstawowe zniżki uzależnione są od liczby uczestników zgłaszanych na szkolenie z jednej jednostki. Wyjściowa cena szkolenia dla wszystkich wynosi 290,00 PLN. W przypadku zgłoszenia 2 osób z tej samej jednostki przyjmujemy cenę 280,00 PLN od osoby, a jeśli będzie to grupa 3 do 5 osób - 270,00 PLN od osoby. W przypadku chęci zgłoszenia większej ilości osób prosimy o kontakt z koordynatorem szkolenia, który ustali dla Państwa indywidualną cenę.

Ponadto honorujemy również grupy szkoleniowe z jednostek podlegających pod wspólny organ prowadzący. W tym wypadku również prosimy o kontakt z biurem, celem negocjacji ceny szkolenia dla całej grupy .

Czy dla grupy ok. 8-10 osób lub więcej można zorganizować szkolenie zamknięte na terenie naszej jednostki ?

Oczywiście - na życzenie klienta mamy możliwość organizacji wybranego szkolenia w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. Jednak cena jednostkowa takiego szkolenia uzależniona jest od wielu czynników. W przypadku chęci organizacji szkolenia zamkniętego, dopasowanego do potrzeb Państwa grupy szkoleniowej, prosimy o kontakt z Dyrektorem Działu Szkoleń – tel. 71 759 11 00 lub 533 035 400
Faktury i certyfikat

Jak długi jest termin płatności faktury? Czy można go wydłużyć ?

Standardowy termin płatności za szkolenie to 7 dni kalendarzowych. Fakturę otrzymają Państwo na szkoleniu, a termin płatności biegnie od daty przeprowadzonego szkolenia.
Jeśli jednostka wymaga dłuższego terminu płatności, prosimy o poinformowanie o tym fakcie koordynatora szkolenia, podczas potwierdzania danych do faktury lub o wysłanie wiadomości mailowej z odpowiednią informacją na adres szkolenia@cspmentis.pl

Czy do faktury zostanie doliczony podatek VAT ? W jakiej wysokości ?

Jeśli udział w szkoleniu jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych, to faktura nie zostanie obciążona podatkiem VAT. Jeśli udział w szkoleniu jest finansowany ze środków własnych/prywatnych, do faktury zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Co oznacza sformułowanie – „czy udział jednostki jest finansowany ze środków publicznych” ?

Środki publiczne to środki, którymi dysponuje każda instytucja publiczna w ramach zatwierdzonego i uchwalonego budżetu. Środkami publicznymi są też dotacje otrzymywane z budżetu i przeznaczone na działania statutowe. Jeśli opłata za szkolenie będzie wniesiona z takich właśnie środków, wtedy nie ma konieczności doliczania podatku VAT - zgodnie z interpretacją wydaną przez Ministerstwo Finansów.

Jeśli faktura będzie opłacona że środków prywatnych uczestnika lub pochodzących z innych źródeł (np. środki z darowizn, dobrowolnych wpłat na rzecz danej instytucji) wtedy konieczne jest doliczenie podatku VAT.

Co zrobić gdy certyfikat lub faktura za szkolenie zawiera błędne dane ?

Jeśli certyfikat zawiera błąd w imieniu bądź nazwisku lub gdy faktura została wystawiona na błędne dane - prosimy o przekazanie takiego dokumentu Wykładowcy – Prowadzącemu szkolenie. Błędna faktura lub certyfikat zostaną ponownie wystawione oraz przesłane pocztą tradycyjną na adres jednostki.

Czy można otrzymać duplikat faktury, jeśli uległa ona zniszczeniu lub została zagubiona ?

W przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury organizator szkolenia wystawi duplikat faktury z odpowiednio wydłużonym terminem płatności. Faktura zostanie przesłana pocztą tradycyjną, na adres wskazany na fakturze.

Faktura za szkolenie została opłacona po terminie - czy firma MENTIS nalicza odsetki z tego tytułu ?

Firma MENTIS odstępuje od naliczania odsetek za faktury niezapłacone ściśle w terminie wskazanym na fakturze. Kilkudniowe opóźnienie w zapłacie faktury nie zostanie obarczone dodatkowymi opłatami. Jednakże opóźnienia w zapłacie faktur przekraczające 14 dni są systematycznie przekazywane do działu windykacji, który ma obowiązek naliczyć stosowne noty odsetkowe.
Rezygnacja ze szkolenia

Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które już wysłałam/em kartę zgłoszeniową ?

Mogą Państwo swobodnie zrezygnować z udziału w szkoleniu do 2 dni roboczych przed planowym szkoleniem – jeśli nie potwierdzili Państwo ostatecznie swojego udziału w szkoleniu z koordynatorem szkolenia – nie ma żadnych konsekwencji z rezygnacji. Uczestnik ma obowiązek zgłosić rezygnację za pośrednictwem faksu lub za pomocą wiadomości mailowej na adres wskazany w ofercie szkoleniowej.

Jakie są konsekwencje rezygnacji ze szkolenia ?

Osoba zgłoszona nie zostaje obciążona opłatą w przypadku, w którym rezygnacja ze szkolenia następuje przed ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa – na około 2 dni przed szkoleniem. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 50% ceny lub wniesienia opłaty za koszty stałe szkolenia, już poniesione przez organizatora.

Zgłoszenie Rezygnacji w dniu organizacji szkolenia lub nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji), nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty faktury.

Potwierdziłam/em swój udział w szkoleniu, ale ostatecznie nie uczestniczyłam/em w nim. Czy obowiązuje mnie zapłata za szkolenie ?

Jeśli potwierdzili Państwo swój udział w szkoleniu w rozmowie telefonicznej z koordynatorem szkolenia, ale ostatecznie nie brali udziału w szkoleniu, zgodnie z regulaminem dostępnym na naszej stronie internetowej, są Państwo zobowiązani do zapłaty wystawionej faktury w pełnej wysokości.