Praca

Centrum Szkoleń i Projektów MENTIS realizuje dedykowane projekty szkoleniowe o zasięgu ogólnopolskim dla przedstawicieli sektora publicznego.

W związku z ciągłym rozwojem firmy i planowanym rozszerzeniem oferty szkoleniowej, nawiążemy współpracę z Wykładowcami/Trenerami na terenie całej Polski, którzy posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń skierowanych do Administracji Publicznej (rządowej i samorządowej), z poniższych obszarów tematycznych:

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PUBLICZNE rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa, VAT, dotacje z budżetu Państwa, subwencja oświatowa, dyscyplina finansów publicznych, kontrola zarządcza
 • PRAWO (KPA, Instrukcja kancelaryjna i JRWA, archiwizacja, ustawa o pracownikach samorządowych, dostęp do informacji publicznej, informatyzacja administracji publicznej, tworzenie aktów prawa miejscowego, prawo pracy)
 • OŚWIATA (dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela, kadry i płace w oświacie, zmodernizowany SIO, zarządzanie dokumentacją w placówkach oświatowych)
 • KULTURA (prawne aspekty funkcjonowania instytucji kultury, kadry i płace w jednostkach kultury, rachunkowość instytucji kultury,)
 • SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE (zamówienia publiczne, gospodarka komunalna, prawo budowlane, ochrona środowiska, pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, NGO)

W zbliżającym się kwartale szczególnie zapraszamy do współpracy Trenerów z doświadczeniem w następujących obszarach:

 • Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • Finansowanie zadań oświatowych
 • Kadry i płace w sektorze publicznym
 • System Informacji Oświatowej / Prawo Oświatowe
 • Zamówienia publiczne

Od kandydatów oczekujemy :

 • min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w pracy/ współpracy z sektorem publicznym,
 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli Administracji Publicznej popartego referencjami
 • prowadzenia szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń (propozycje programów/tematów mile widziane wraz z CV),
 • gotowości do prowadzenia szkoleń w dni robocze (poniedziałek – piątek).

Gwarantujemy :

 • umowę cywilnoprawną,
 • pełne wsparcie organizacyjne,
 • możliwość długofalowej współpracy,
 • przejrzysty system wynagradzania ( wynagrodzenie uzależnione od wielkości grupy).

Aplikację zawierającą :

 • CV wraz z notką trenerską,
 • wykaz zrealizowanych szkoleń dla sektora publicznego,
 • wykaz obszarów tematycznych w ramach których możliwe jest prowadzenie szkoleń,

prosimy kierować na adres rekrutacja@cspmentis.pl, w tytule wiadomości wpisując: „REF:T07.2019/nazwa województwa/”

Prosimy o dołączenie do życiorysu oraz podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.